fbpx

Phần Mềm CRM Là Gì?

CRM (Customer Relationship Management) là một loại phần mềm được thiết kế để quản lý và tối ưu hóa mối quan hệ với khách hàng. Nó giúp các doanh nghiệp tập trung vào việc cải thiện tương tác, tiếp cận và chăm sóc khách hàng một cách hiệu quả để tăng cường doanh số bán hàng và sự hài lòng của khách hàng.

Tính Năng Chính Của CRM