fbpx

3 Cách Giúp Khách Hàng Tiềm Năng Quay Trở Lại Website

3 Cách Giúp Khách Hàng Tiềm Năng Quay Trở Lại Website

– Remarketing : Sử dụng 2 nền tảng facebook pixel và google pixel
– From thu thập thông tin
– Sử dụng chức năng thông báo đẩy của website

Xem thêm video bên dưới:

Lê Xuân Din – Founder Dinmarketing