fbpx

Bán Hàng Công Nợ: Chiến Lược Kinh Doanh Có Thể Khiến Bạn Rơi Vào Con Đường Bế Tắc | Dinmarketing

Bán hàng cho nợ có thể giúp người bán hàng thu hút khách hàng và tăng doanh số, tuy nhiên cũng có những rủi ro tiềm ẩn. Dưới đây là 5 lý do tại sao người mới bắt đầu kinh doanh bán hàng nên cẩn trọng khi bán hàng cho nợ:

Rủi ro tín dụng: Khi bán hàng cho nợ, người bán hàng đang đầu tư tiền và thời gian vào khách hàng mà họ chưa từng làm việc trước đó. Trong trường hợp khách hàng không thanh toán đúng hạn hoặc không thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền đang nợ, người bán hàng có thể bị thiệt hại về tài chính và thời gian.

Quản lý tài chính khó khăn: Bán hàng cho nợ có thể làm cho quản lý tài chính trở nên phức tạp hơn. Người bán hàng phải theo dõi các khoản nợ, đòi tiền và quản lý việc thu tiền một cách hiệu quả để tránh mất tiền và khách hàng.

Khách hàng không chân thành: Một số khách hàng có thể sử dụng nợ để lợi dụng người bán hàng. Họ có thể đặt hàng rồi sau đó không trả tiền hoặc chậm trả tiền, để rồi khi người bán hàng đòi tiền thì họ đòi giảm giá hoặc không thanh toán hết số tiền đang nợ.

Giới hạn tài nguyên: Khi người bán hàng bán hàng cho nợ, họ đang đầu tư tiền vào khách hàng mà họ chưa từng làm việc trước đó. Điều này có thể làm cho người bán hàng phải giới hạn các nguồn tài nguyên, chẳng hạn như tiền mặt hoặc ngân sách quảng cáo.

Không được bảo hiểm: Khi bán hàng cho nợ, người bán hàng không được bảo hiểm bởi các công ty bảo hiểm. Điều này có nghĩa là nếu khách hàng không thanh toán đúng hạn hoặc không thanh toán số tiền đang nợ, người bán hàng sẽ phải chịu tổn thất về tài chính mà không có bảo hiểm.

Vì vậy, người mới bắt đầu kinh doanh bán hàng nên cân nhắc kỹ trước khi bán hàng cho nợ và đảm bảo có các biện pháp bảo vệ và quản lý tín

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *