fbpx

Ghi Lại Nhật Kí Chạy Bộ Trên Strava | Dinmarketing

Lưu lại nhật kí chạy bộ trên ứng dụng strava

  • Bước 1: Vào CH Play download phần mềm strava
  • Bước 2: Cài Đặt và tạo tài khoản
  • Bước 3: Mở phần mềm và bắt đầu ghi lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *