fbpx
Lập kế hoạch chi tiết khai thác website mới tạo lập

Bạn Sẽ Đốt Tiền Nếu Không Có Kế Hoạch Cụ Thể Để Khai Thác Website Mới Tạo Lập

Bạn Sẽ Đốt Tiền Nếu Không Có Kế Hoạch Cụ Thể Để Khai Thác Website Mới Tạo Lập

Nếu chúng ta không có kế hoạch cụ thể để làm việc đồng nghĩa rằng chúng ta đang làm việc trong kế hoạch của một ai đó. Đi du lịch, đi phược chúng ta lên kế hoạch rất cụ thể chi tiết vậy tại sao làm website chúng ta chưa có kế hoạch để khai thác chúng. Có rất nhiều bạn bắt đầu bằng một tâm thế rất sẵn sàng và năng lượng. Nhưng sau một thời gian các bạn quyên đi mục tiêu ban đầu của mình.
Có 2 thứ khiến bạn quên đi: Không biết lý do tại sao bắt đầu, bạn bắt đầu bằng cảm xúc chứ không phải mục tiêu cụ thể, thứ 2 là bạn không có hành động và kỹ luật. Không có kỹ luật nó sẽ khiến con người bạn ì ạch và chậm chạm. Hy vọng qua video này, bạn sẽ lên cho mình một kế hoạch cụ thể để khai thắc website hiệu quả hơn
Cảm ơn bạn