fbpx

Hướng Dẫn Chạy Quảng Cáo Facebook Cơ Bản Ai Cũng Chạy Được (Giao diện 2021)

Hướng Dẫn Chạy Quảng Cáo Facebook Cơ Bản Ai Cũng Chạy Được

Để bắt đầu chạy quảng cáo facebook có những việc chúng ta cần xác định:
Đối tượng quảng cáo tiếp cận
Số lượng đối tượng quảng cáo tiếp cận
Tỉ lệ chuyển đỗi khi tiếp cận: Tỉ lệ tương tác, tỉ lệ phản hồi, phải xác định được cụ thể bao nhiêu phần trăm.
Sau khi xác định đối tượng thì phần quan trọng là Content của Quảng Cáo. Hãy sáng tạo Content để tăng tỉ lệ chuyển đỗi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *