fbpx

Những Bước Quan Trọng Sau Khi Tạo và Xác Minh Map Thành Công

Những Bước Quan Trọng Sau Khi Tạo và Xác Minh Map Thành Công

Bước 1: Thêm bài đăng: mỗi ngày phải thường xuyên thêm bài viết để cung cấp thông tin, tin tức cho khách hàng ghé qua địa điểm của chúng ta
Bước 2: Thêm thông tin chi tiết trên Map để khách hàng có thể biết sâu hơn về Doanh Nghiệp của mình
Bước 3: Lên các chiến lược giúp khách hàng đánh giá địa điểm của mình, phải đánh giá 5 sao, có hình ảnh và bình luận
Bước 4: Đừng quên tải ảnh đại diện, ảnh bìa, ành bên trong, bên ngoài địa điểm của doanh nghiệp
Bước 5: Thêm sản phẩm, dịch vụ lên trên địa điểm doanh nghiệp
Bước 6: Xuất trang web của địa điểm
Bước 7: Phân quyền người quản lý và chăm sóc cho map
Bước 8: Liên tục thực hiện và chăm sóc mỗi ngày
Chúc các bạn thành công