fbpx

Online Là Gì? Khái Niệm Hệ Thống Online? | Bài 111

Online là gì? Khái niệm hệ thống Online?

Online nghĩa là trực tuyến. Theo nghĩa chung, trực tuyến là việc kết nối giữa các thiết bị với nhau thông qua internet hoặc mạng Lan cục bộ để thực hiện một mục đích nào đó của con người. Ví dụ: Hệ thống Máy tính kết nối trong văn phòng có thể share dữ liệu cho nhau, có thể gọi và chat cho nhau.

Vậy Hệ thống Online là gì?

Hệ thống Online là một hệ thống mạng trực tuyến kết nối với nhau và làm việc kết hợp logic với nhau để tạo ra một kết quả cuối cùng.

Ví dụ:

  1. Hệ thống thu hút khách hàng tiềm năng
  2. Hệ thống hẹn gặp khách hàng tiềm năng
  3. Hệ thống xây dựng mối quan hệ thân tình
  4. Hệ thống thấu hiểu và giải quyết vấn đề
  5. Hệ thống bán hàng và xử lý sự từ chối
  6. Hệ thống chăm sóc khách hàng
  7. Hệ thống giới thiệu và sàng lọc khách hàng
  8. Hệ thống bán hàng lại

Tất cả những hệ thống này được hoạt động trực tuyến bằng các công cụ internet marketing gọi là Hệ thống Online

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *